...

Научи више и лакше еНастава

Za sve koji žele  promenu u načinu rada

Savremena tehnološka dostignuća neprestano menjanju način života ljudi, poslovanja, a između ostalog, i način učenja.

Preko portala www.e-nastava.com imate priliku da isprobate savremenu obrazovnu tehnologiju, upoznate se sa njenim karakteristikama i vidite na koji način se ona može upotrebiti u obrazovnom procesu.

Da bi obrazovanje bilo savremeno, ono mora pratiti inovacije u svetu tehnologije i koristiti ih kako bi olakšalo učenje i učinilo ga što dinamičnijim i zanimljivijim.

Moderne tehnologije su deo života i moraju biti deo nastave. Kako se one stalno menjaju tako bi trebali i mi da menjamo način rada i komunikaciju sa učenicima.


E-nastava je portal koji vam omogućava da uz savremene tehnologije i inovacije olakšate i sebi i  učenicima učenje i proveru znanja i sam nastavni proces učinite što privlačnijim i zanimljivijim.

Mnoge sfere društva su zahvaljijući modernim tehnologijama koje se stalno ubrzano menjaju doživele ogromne promene. Obrazovanje je nekako ostalo po starni. U 90% učionica i dalje imamo klupe, stolice i tablu i ništa više. Isto ovako su izgledale naše učionice i pre 50 i više godina.

Zamislite bilo koju oblast u društvu da veći deo njenog poslovanja izgleda kao i pre 50g. Zamislite da se vozite u automobilu, autobusu, tramvaju koji ima preko 50g. ili da gledate tv, slušate radio koji ima preko 50g.

Preko ove platforme moćićete na savremen  način da prenesete svoje znanje učenicima i uspostavite na pravi način komunikaciju ne samo sa njima već i sa njihovim roditeljima a i sa svojim kolegama.

Danas nije dovoljno imati vrhunskog nastavnika koji odlično poznaje materiju koju predaje već je potrebno da takvog nastavnika prate savremena sredstva komunikacije koja se aktivno koriste u nastavi.

 

                              Kome je namenjen ovaj portal?

         Nastavnicima  u  osnovnim  i  srednjim  školama,  stručnim  saradnicima  u  nastavi  i  naravno  učenicima.


Ova platforma pruža mogućnost da na njoj nastavnici postave lekcije u wordu, power pointu ili nekom drugom programu sa velikim brojem slika, videoklipova, animacija koje učenici mogu da koriste u bilo koje doba dana i noći i sa bilo kog mesta. Pored toga mogu da postave elektronske testove posle svake lekcije, poglavlja…

Provera znanja učenika može se vršiti nakon svake nastavne jedinice kako biste imali uvid u napredak učenika i mesta na kojima je potrebno dodatno raditi. Učenici rade elektronske testove preko mobilnih telefona posle obrade svake lekcije ili po završetku određene oblasti. Istog trenutka kada završe elektronski test, u njihovu bazu podataka se automatski snimi test gde se čuva i na njemu možemo da vidimo na kom pitanju je učenik tačno ili pogrešno odgovorio, koja je konačna ocena itd.

Na ovaj način se olakšava posao nastavniku, nema pregledanja testova, štedi se na vremenu i papiru, učenicima je mnogo zanimljiviji ovakav način provere znanja, objektivnost prilikom ocenjivanja je maksimalna itd.


Pored toga učenici kada duže vreme odsustvuju sa nastave mogu preko ovog portala da uče na daljinu ali i da rade testove.

Praksa je pokazala da ovakav način učenja omogućava mnogo brže, lakše i efikasnije savladavanje gradiva nego da slušate uobičajena predavanja.
Umesto da nastavu slušate i povremeno reagujete na pitanja nastavnika, učenjem uz pomoć ovog portala usvajate gradivo slušanjem, gledanjem, čitanjem, uz video i audio-snimke, interaktivnih aplikacija dok istovremeno rešavate obavezne testove i zadatke. Tako se angažujete između tri do četiri puta više nego putem tradicionalnog školovanja.

Tehnološka dostignuća neprestano menjanju način života ljudi, poslovanja, a između ostalog, i način učenja.


Na ovom portalu imate priliku da isprobate savremenu obrazovnu tehnologiju, upoznate se sa njenim karakteristikama i čujete na koji način se ona može upotrebiti u obrazovnom procesu.

Budite u toku sa inovacijama i među prvima iskoristite prednosti novih tehnologija u unapređivanju znanja, veština i postizanju uspeha u različitim sferama života.

21. vek predstavlja prekretnicu u obrazovanju. Najrazvijenije zemlje su već uvele reforme koje slede škole iz celog sveta. Akcenat je na aktivnom učenju, interakciji, konstruktivizmu u edukaciji i drugačijem procesu učenja, uz digitalne tehnologije.

Obrazovanje mora ići u korak sa vremenom, a sa metodama, pristupima i tehnologijom koji su sada dostupni, svi uslovi za unapređenje edukacije su ispunjeni.

Sada je red na vas. Kako biste doprineli promeni, važno je da prvi iskoračite i usavršite svoje znanje. Ukoliko želite da se upoznajte sa savremenim tendencijama u obrazovanju koje donosi 21. vek kontaktirajte nas.